> Dokumentų pavyzdžiai > Garantinis raštas

Garantinis Raštas

Garantinis raštas rašomas ant įmonės firminio blanko.

Garantinis raštas Pavyzdys

GERŲ GARANTINIŲ RAŠTŲ ĮDĖJŲ ĮMONĖ LT, UAB
uždaroji akcinė bendrovė, Garantijos g. 19, LT-2019 Vilnius,
tel. +370-5-32525252, mob. Tel. +370-699-992524, el. p. garantiniu.rastu@garantiniams.rastams.lt, www.garantiniurastu.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 12345678901, PVM mokėtojo kodas LT3211456789


UAB PRIIMAME GARANTIJAS RAŠTAIS
direktoriuiGARANTINIS RAŠTAS
2019-01-01 Nr. ABC123
Vilnius


GERŲ GARANTINIŲ RAŠTŲ ĮDĖJŲ ĮMONĖ garantuoja apmokėjimą per 5 (penkias) darbo dienas įmonei UAB PRIIMAME GARANTIJAS RAŠTAIS už suteiktas paslaugas, pagal jūsų išrašytas PVM sąskaitas faktūras į sąskaitą: LT321654987654321, AB SSEEBB banke.direktorius (parašas) Vardaitis Direktoraitis

 

Garantinis raštas Nuotrauka

Garantinis raštas

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai