Pradžia > Dokumentų pavyzdžiai > Kasos pajamų orderis

Kasos pajamų orderis(Ūkio subjekto pavadinimas, kodai, buveinė)
KASOS PAJAMŲ ORDERISSerijaNr.
20_____ m. _______________ mėn. ___ d.
Korespondentinė sąskaita, subsąskaita Analitinės apskaitos šifras Suma Tikslinės paskirties šifras
Ltct
        
Priimta iš________________________________________________
(Ūkio subjekto pavadinimas, pinigus mokančio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)
_____________________________________________________________
Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys____________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
(Suma žodžiais)
__________________________________________________________
Priedėlis______________________________
(Nurodomi dokumentai, kurių pagrindu priimami į kasą pinigai)
__________________________________________________________
... ruošiama...

 
Dokumentų Valdymassistemoje Google+

Kai trūksta Pardavimų,Greičiausias Kelias link Kliento>>>  sužinok daugiau !

dokumentų valdymas---

Rating for dokumentuvaldymas.lt

Dokumentų Pavyzdžiai

1, Blankai

2, CV – Gyvenimo Aprašymai

3, Deklaracija

4, Įgaliojimai

5, Instrukcijos

6, Įsakymai

7, Knygos

8, Komerciniai pasiūlymai

9, Kvitai

10, Lydraščiai

11, Orderiai

12, Paraiškos

13, Pažymėjimai

14, Pažymos

15, Prašymai

16, Protokolai

17, Raštas

18, Registrai

19, Registravimo Žurnalai

20, Sąrašai

21, Sąskaitos

22, Skundas

23, Sprendimai

24, Sutartys

25, Važtaraščiai