Pradžia > Dokumentų pavyzdžiai > Kasos pajamų orderis

Kasos pajamų orderis

kasos pajamų orderis


(Ūkio subjekto pavadinimas, kodai, buveinė)
KASOS PAJAMŲ ORDERISSerijaNr.
20_____ m. _______________ mėn. ___ d.
Korespondentinė sąskaita, subsąskaita Analitinės apskaitos šifras Suma Tikslinės paskirties šifras
Eurct
        
Priimta iš________________________________________________
(Ūkio subjekto pavadinimas, pinigus mokančio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)
_____________________________________________________________
Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys____________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
(Suma žodžiais)
__________________________________________________________
Priedėlis______________________________
(Nurodomi dokumentai, kurių pagrindu priimami į kasą pinigai)
__________________________________________________________
Vyriausiasis buhalteris (buhalteris): ______________________________
Gavo kasininkas: _________________________________


(Ūkio subjekto pavadinimas, kodai, buveinė)
Kasos Pajamų Orderio
KVITAS
SerijaNr.
Priimta iš________________________________________________
(Ūkio subjekto pavadinimas, pinigus mokančio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 
dokumentų valdymas---

Rating for dokumentuvaldymas.lt

Dokumentų Pavyzdžiai

1, Aktai

2, Blankai

3, CV – Gyvenimo Aprašymai

4, Deklaracija

5, Įgaliojimai

6, Instrukcijos

7, Įsakymai

8, Knygos

9, Komerciniai pasiūlymai

10, Kvitai

11, Lydraščiai

12, Orderiai

13, Paraiškos

14, Pažymėjimai

15, Pažymos

16, Prašymai

17, Protokolai

18, Raštas