> Dokumentų pavyzdžiai > Kasos pajamų orderis

Kasos pajamų orderis

kasos pajamų orderis

Kasos pajamų orderis Pavyzdys(Ūkio subjekto pavadinimas, kodai, buveinė)
KASOS PAJAMŲ ORDERISSerijaNr.
20_____ m. _______________ mėn. ___ d.
Korespondentinė sąskaita, subsąskaita Analitinės apskaitos šifras Suma Tikslinės paskirties šifras
Eurct
        
Priimta iš________________________________________________
(Ūkio subjekto pavadinimas, pinigus mokančio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)
_____________________________________________________________
Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys____________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
(Suma žodžiais)
__________________________________________________________
Priedėlis______________________________
(Nurodomi dokumentai, kurių pagrindu priimami į kasą pinigai)
__________________________________________________________
Vyriausiasis buhalteris (buhalteris): ______________________________
Gavo kasininkas: _________________________________


(Ūkio subjekto pavadinimas, kodai, buveinė)
Kasos Pajamų Orderio
KVITAS
SerijaNr.
Priimta iš________________________________________________
(Ūkio subjekto pavadinimas, pinigus mokančio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai