> Dokumentų pavyzdžiai > Kasos išlaidų orderis

Kasos Išlaidų Orderis

Kasos išlaidų orderis

Kasos išlaidų orderis Pavyzdys

UAB „Buhalteriniai Dokumentai“(įmonės pavadinimas)
85119745(įmonės kodas)

KASOS IŠLAIDŲ ORDERIS
2016 m. birželio mėn. 16 d. Nr. 123

Korespondentinė
sąskaita,
subsąskaita
Analitinės
apskaitos
šifras
SumaTikslinės
paskirties
šifras
  Eur    ct  
     
Išduoti:   Vardas Pavardė   
 
Pagrindas
   suma žodžiais   Eur   ct
Priedėlis
 
Įmonės Vadovas   (parašas)   Vyriausiasis Buhalteris   (parašas)   
 
Gavau:   suma žodžiais   Eur   ct
2016m.rugpjūčiomėn.16d.Gavėjo parašas(parašas)
Pagal: (Gavėjo asmenį liudijančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data ir vieta)
 
                          Išdavė kasininkas   (parašas)   
 

 

Kasos išlaidų orderis Nuotrauka

Kasos išlaidų orderis

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai