> Dokumentų pavyzdžiai > Tarnybinis Pranešimas dėl Neatvykimo į Darbą

Tarnybinis Pranešimas dėl Neatvykimo į Darbą

Tarnybinis Pranesimas del Neatvykimo i Darba

Tarnybinis Pranešimas dėl Neatvykimo į Darbą Pavyzdys

Kavinės administratorė
Pranė Pranešytė


UAB „Tarnybinius Pranešimus Priimanti Kavinė“
direktoriui Kostui Tarnybučiui


Tarnybinis Pranešimas
Dėl Neatvykimo į Darbą
2019-09-19 <—(pranešimo surašymo data)
Klaipėda <—(pranešimo surašymo vieta)


        Pranešu, kad padavėja Silvija Pravaikštutė 2019-09-18 be pateisinamos priežasties neatvyko į darbą.


administratorius (parašas) Pranė Pranešytė

 

Tarnybinis Pranešimas dėl Neatvykimo į Darbą Nuotrauka

Tarnybinis Pranešimas dėl Neatvykimo į Darbą

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai