> Dokumentų pavyzdžiai > Tarnybinis Pranešimas dėl Darbo Drausmės Pažeidimo

Tarnybinis Pranešimas dėl Darbo Drausmės Pažeidimo

Tarnybinis Pranesimas del Darbo Drausmes Pazeidimo

Tarnybinis Pranešimas dėl Darbo Drausmės Pažeidimo Pavyzdys

Kirpyklos administratorius
Miglius Drausmonis


UAB „Tarnybinius Pranešimus Priimanti Kirpykla“
direktoriui Daliui Tarnybutui


TARNYBINIS PRANEŠIMAS
Dėl DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMO
2020-01-01 <—(pranešimo surašymo data)
Ignalina <—(pranešimo surašymo vieta)


Pranešu, kad kirpėja Asta Žirklaitienė 2019-09-18 be pateisinamos priežasties neatvyko į darbą.


Kirpyklos administratorius (parašas) Miglius Drausmonis

 

Tarnybinis Pranešimas dėl Darbo Drausmės Pažeidimo Nuotrauka

Tarnybinis Pranešimas dėl Darbo Drausmės Pažeidimo

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai