> Dokumentų pavyzdžiai > Grynų Pinigų Priėmimo Kvitas

Grynųjų Pinigų Priėmimo Kvitas

Verslo vienetas (įmonė, organizacija, verslas pagal individualios veiklos pažymą), priimdamas grynuosius pinigus išrašo pinigų priėmimo kvitą.

Pirkėjo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą nurodo tik pirkėjo pageidavimu.

Grynų Pinigų Priėmimo Kvitas Pavyzdys(prekes ar paslaugas parduodančio ūkio subjekto pavadinimas)


(ūkio subjekto kodas)
PINIGŲ PRIĖMIMO KVITAS
Serija ABC Nr. 012019
2018m. rugpjūčio mėn. 18 d.
Sumokėti už

(prekių ar paslaugų pavadinimai, kiekiai, matavimo vienetai, vieneto kaina)
Sumokėta suma

(už prekes ar paslaugas sumokėta suma žodžiu)


Eur

ct
Sumokėjau

(pirkėjo parašas, vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)*
Pinigus gavau

(pardavėjo pareigų pavadinimas, parašas, vardas, pavardė)


* Šie duomenys, Grynųjų Pinigų Priėmimo Kvite įrašomi tik pirkėjo pageidavimu

 

Grynų Pinigų Priėmimo Kvitas Nuotrauka

Grynų Pinigų Priėmimo Kvitas

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai