> Dokumentų pavyzdžiai > Pinigų išmokėjimo kvitas

Pinigų Priėmimo Kvitas

Pinigų Išmokėjimo Kvitas

Pinigų išmokėjimo kvitas Pavyzdys(prekes ar paslaugas perkančio ūkio subjekto pavadinimas)


(ūkio subjekto kodas)
PINIGŲ IŠMOKĖJIMO KVITAS
Serija ABC Nr. 0120019
2018m. rugpjūčio mėn. 19 d.
Išmokėti už

(perkamų prekių ar paslaugų pavadinimai, kiekiai, matavimo vienetai, vieneto kaina)
Išmokėta suma

(už prekes ar paslaugas išmokėta suma žodžiu)


Eur

ct
Išmokėjau

(prekių supirkėjo ar paslaugų gavėjo pareigų pavadinimas parašas, vardas, pavardė)
Pinigus gavau

(prekes pristačiusio ar paslaugas suteikusio asmens parašas, vardas, pavardė)


(asmens kodas ir gyvenamoji vieta)*


* Pildoma prekes pristačiusio ar paslaugas suteikusio asmens pageidavimu

 

Pinigų išmokėjimo kvitas Nuotrauka

Pinigų išmokėjimo kvitas

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai