> Dokumentų pavyzdžiai > Pirkimo Pardavimo Kvito Pildymas

Pirkimo Pardavimo Kvito Pildymas

Įrašome kvito numerį.

Įrašome kvito pildymo datą.

...kvito pildymo informacija ruošiama...

Pirkimo Pardavimo Kvito Pildymas Pavyzdys

FR0508 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 379 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. VA-53 redakcija)
PREKIŲ (PASLAUGŲ) PIRKIMO–PARDAVIMO KVITAS NR.0001
2019 m.rugsėjo mėn.19 d.
Eil.
Nr.
Prekės (paslaugos) pavadinimas Kiekis Kaina
(Eur, ct)
Suma
(Eur, ct)
1 2 3 4 5
1 gėlės (rožės) 5 1,5 7,5
Prekių (paslaugų) pardavėjo vardas arba vardo pirmoji raidė, pavardė______________
_________________
Verslo liudijimo Nr.***
_____________________
Parašas
_____________________
Prekių (paslaugų) pirkėjo vardas arba vardo pirmoji raidė, pavardė*
____________
Asmens kodas* _____________________
Verslo liudijimo Nr.** _____________________
Įmonės pavadinimas _____________________
_____________________
Įmonės kodas _____________________
* Nurodoma pirkėjo ar paslaugos gavėjo pageidavimu.
** Nurodoma, kai kvitą išrašo perkantis prekes verslo liudijimą įsigijęs gyventojas.
*** Kai kvitą išrašo gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, vietoj verslo liudijimo numerio nurodomas individualios veiklos vykdymo pažymos arba nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymos numeris.
1 egz. – prekių (paslaugų) pirkėjui.
2 egz. – prekių (paslaugų) pardavėjui.

 

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai