> Dokumentų pavyzdžiai > Pirkimo-Pardavimo Kvitas

Pirkimo-Pardavimo Kvitas

Pirkimo Pardavimo Kvitas

Pirkimo-Pardavimo Kvitas Pavyzdys

 FR0508 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 379 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. VA-53 redakcija)
 
PREKIŲ (PASLAUGŲ) PIRKIMO–PARDAVIMO KVITAS NR.
20___m._____________.____d.
 
Eil.
Nr.
Prekės (paslaugos) pavadinimas Kiekis Kaina
(Eur, ct)
Suma
(Eur, ct)
1 2 3 4 5
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Prekių (paslaugų) pardavėjo vardas arba vardo pirmoji raidė, pavardė______________
_________________
Verslo liudijimo Nr.***
_____________________
Parašas
_____________________
Prekių (paslaugų) pirkėjo vardas arba vardo pirmoji raidė, pavardė*
____________
Asmens kodas* _____________________
Verslo liudijimo Nr.** _____________________
Įmonės pavadinimas _____________________
_____________________
Įmonės kodas _____________________
 
* Nurodoma pirkėjo ar paslaugos gavėjo pageidavimu.
** Nurodoma, kai kvitą išrašo perkantis prekes verslo liudijimą įsigijęs gyventojas.
*** Kai kvitą išrašo gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, vietoj verslo liudijimo numerio nurodomas individualios veiklos vykdymo pažymos arba nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymos numeris.
1 egz. – prekių (paslaugų) pirkėjui.
2 egz. – prekių (paslaugų) pardavėjui.

 

Pirkimo-Pardavimo Kvitas Nuotrauka

Pirkimo-Pardavimo Kvitas

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai