> Dokumentų pavyzdžiai > Pinigų priėmimo kvitas

Pinigų Priėmimo Kvitas

Pinigų Priėmimo Kvitas

Pinigų priėmimo kvitas Pavyzdys



(prekes ar paslaugas parduodančio ūkio subjekto pavadinimas)


(ūkio subjekto kodas)
PINIGŲ PRIĖMIMO KVITAS
Serija ABC Nr. 012019
2018m. rugpjūčio mėn. 19 d.
Sumokėti už

(prekių ar paslaugų pavadinimai, kiekiai, matavimo vienetai, vieneto kaina)
Sumokėta suma

(už prekes ar paslaugas sumokėta suma žodžiu)


Eur

ct
Sumokėjau

(pirkėjo parašas, vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)*
Pinigus gavau

(pardavėjo pareigų pavadinimas, parašas, vardas, pavardė)


* Nurodoma pirkėjo pageidavimu

 

Pinigų priėmimo kvitas Nuotrauka

Pinigų priėmimo kvitas

 

 




dokumentų valdymas



---

Darbo Dokumentai