Pradžia > Dokumentų pavyzdžiai > Prašymas priimti į darbą

Prašymas priimti į darbą

Prašymas Priimti į Darbą

Jonas Jonaitis
A. k. 38511010231, Komercinės vilties g. 44-12, LT-03143 Vilnius, tel. (8 ~ 5) 2 40 45 11
 
UAB „Komerciniai Prašymai“
direktoriui Vardeniui Pavardeniui
 
PRAŠYMAS
PRAŠYMAS PRIIMTI Į DARBĄ
2009-09-09 (prašymo data)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 
Prašau priimti mane dirbti Komercinių Automobilių Pardavimų skyriaus vadybininku nuo 2009-09-09.
PRIDEDAMA:
1. Paso kopija, 1 lapas.
2. Gyvenimo aprašymas.
3.Aukštojo mokslo baigimo diplomo kopija, 1 lapas.
 
                              (parašas) Jonas Jonaitis

 
Dokumentų Valdymassistemoje Google+

Kai trūksta Pardavimų,Greičiausias Kelias link Kliento>>>  sužinok daugiau !

dokumentų valdymas---

Rating for dokumentuvaldymas.lt

Dokumentų Pavyzdžiai

1, Blankai

2, CV – Gyvenimo Aprašymai

3, Deklaracija

4, Įgaliojimai

5, Instrukcijos

6, Įsakymai

7, Knygos

8, Komerciniai pasiūlymai

9, Kvitai

10, Lydraščiai

11, Orderiai

12, Paraiškos

13, Pažymėjimai

14, Pažymos

15, Prašymai

16, Protokolai

17, Raštas

18, Registrai

19, Registravimo Žurnalai

20, Sąrašai

21, Sąskaitos

22, Skundas

23, Sprendimai

24, Sutartys

25, Važtaraščiai