Pradžia > Dokumentų pavyzdžiai > Prašymas priimti į darbą

Prašymas priimti į darbą

Prašymas Priimti į Darbą

Priėmimo į darbą procedūra

Jonas Jonaitis
A. k. 38511010231, Komercinės vilties g. 44-12, LT-03143 Vilnius, tel. (8 ~ 5) 2 40 45 11
 
UAB „Komerciniai Prašymai“
direktoriui Vardeniui Pavardeniui
 
PRAŠYMAS
PRAŠYMAS PRIIMTI Į DARBĄ
2009-09-09 (prašymo data)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 
Prašau priimti mane dirbti Komercinių Automobilių Pardavimų skyriaus vadybininku nuo 2009-09-09.
PRIDEDAMA:
1. Paso kopija, 1 lapas.
2. Gyvenimo aprašymas.
3.Aukštojo mokslo baigimo diplomo kopija, 1 lapas.
 
                              (parašas) Jonas Jonaitis

 
dokumentų valdymas---

Rating for dokumentuvaldymas.lt

Dokumentų Pavyzdžiai

1, Aktai

2, Blankai

3, CV – Gyvenimo Aprašymai

4, Deklaracija

5, Įgaliojimai

6, Instrukcijos

7, Įsakymai

8, Knygos

9, Komerciniai pasiūlymai

10, Kvitai

11, Lydraščiai

12, Orderiai

13, Paraiškos

14, Pažymėjimai

15, Pažymos

16, Prašymai

17, Protokolai

18, Raštas