> Dokumentų pavyzdžiai > Posėdžio protokolas

Posėdžio protokolas

Posėdžio Protokolas

 
POSĖDŽIAUJANČIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS
 
.... POSĖDŽIO PROTOKOLAS
 
2022-07-32 (posedzio protokolo data)
Vilnius (posedzio protokolo surašymo vieta)
 
Posėdis įvyko 2022-07-22 posėdžio data
Posėdžio pirmininkas Vardenis Pavardenis
Posėdžio sekretorius Rašius Rašienis
Dalyvavo:
Albinas Albinaitis
Balys Balaitis
Rašius Rašienis
Vardenis Pavardenis
Zenonas Zenonaitis
Žymantas Žymantaitis
DARBOTVARKĖ:
1. Pirmas posėdžio darbotvarkės klausimas.
2. Antras posėdžio darbotvarkės klausimas.
3. Trečias posėdžio darbotvarkės klausimas.
SVARSYTA. Pirmas posėdžio darbotvarkės klausimas.
Pranešėjas Balys Balaitis. Pirmo posėdžio darbotvarkės klausimo pranešimas.
Pasisakė Vardenis Pavardenis. Pasisakymo turinys.
Pasisakė Žymantas Žymantaitis. Pasisakymo turinys.
NUTARTA:
1. Pirmas nutarimas pirmu posėdžio darbotvarkės klausimu.
2. Antras nutarimas pirmu posėdžio darbotvarkės klausimu.
SVARSYTA. Antras posėdžio darbotvarkės klausimas.
Pranešėjas Zenonas Zenonaitis. Antro posėdžio darbotvarkės klausimo pranešimas.
Pasisakė Balys Balaitis. Pasisakymo turinys.
Pasisakė Žymantas Žymantaitis. Pasisakymo turinys.
NUTARTA:
1. Pirmas nutarimas antru posėdžio darbotvarkės klausimu.
2. Antras nutarimas antru posėdžio darbotvarkės klausimu.
3. Trečiu nutarimas antru posėdžio darbotvarkės klausimu.
SVARSYTA. Trečias posėdžio darbotvarkės klausimas.
Pranešėjas Žymantas Žymantaitis. Antro darbotvarkės klausimo pranešimas.
Pasisakė Albinas Albinaitis. Pasisakymo turinys.
NUTARTA:
1. Pirmas nutarimas trečiu posėdžio darbotvarkės klausimu.
 
Posedžio pirmininkas    (parašas) Vardenis Pavardenis
 
Posedžio sekretorius    (parašas) Rašius Rašienis
 

Kaip Rašyti Posėdžio Protokolą

kaip rašyti posėdžio protokolą

Daugiau Protokolų Pavyzdžių

Posėdžio protokolas Pavyzdys

 

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai