> Dokumentų pavyzdžiai > Protokolo Pavyzdys

Protokolo Pavyzdys

Protokolo Pavyzdys

Protokolo Pavyzdys Pavyzdys

 
ĮMONĖS, ĮSTAIGOS, ARBA ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS
 
.... POSĖDŽIO PROTOKOLAS
 
2016-06-16 (protokolo data)
Vilnius (protokolo surašymo vieta)
 
Posėdis įvyko 2016-06-16 įrašome datą, kada vyko posėdis (posėdžio data)
Posėdžio pirmininkas pirmininko Vardas ir Pavardė Pavardenis (į protokolą įrašome, kas pirmininkauja posėdžiui)
Posėdžio sekretorius sekretoriaus, sekretorės Vardas ir Pavardė (įrašome posėdžio sekretorių, sekretorę)

Dalyvavo:(surašomi visi posėdžio dalyviai)
dalyvio Vardas ir Pavardė

DARBOTVARKĖ:(surašomi visi posėdyje svarstyti klausimai)
XX. darbotvarkės klausimas.

SVARSYTA Pirmas darbotvarkės klausimas.
Pranešėjas (surašomi visi posėdžio pranešėjai šiuo klausimu)pranešėjo Vardas ir Pavardė. Pranešimo turinys.
Pasisakė (surašomi visi pasisakiusieji šiuo klausimu dalyviai)pasisakiusiojo Vardas ir Pavardė. Pasisakymo turinys.

NUTARTA:(surašomi visi šiuo klausimu nutarimai)
nutarimas šiuo posėdžio darbotvarkės klausimu.
 
Posedžio pirmininkas (parašas)posėdžio pirmininko Vardas ir Pavardė
 
Posedžio sekretorius (parašas)posėdžio sekretoriaus, sekretorės, Vardas ir Pavardė
 

 

Protokolo Pavyzdys Nuotrauka

Protokolo Pavyzdys

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai