> Dokumentų pavyzdžiai > Susirinkimo protokolas

Susirinkimo protokolas

Susirinkimo Protokolas

 
SUSIRINKIMĄ ORGANIZUOJANČIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS
 
.... SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
 
2032-15-36 (susirinkimo protokolo data)
Vilnius (susirinkimo protokolo surašymo vieta)
 
Susirinkimas įvyko 2032-15-36 susirinkimo data
Susirinkimo pirmininkas Vardenis Pavardenis
Susirinkimo sekretorius Rašius Rašienis
Dalyvavo:
Aurimas Aurimaitis
Benius Beniušis
Rasius Rasiulis
Vardenis Pavardenis
Zenonas Zenonaitis
Žymantas Žymantaitis
DARBOTVARKĖ:
1. Pirmas susirinkimo darbotvarkės klausimas.
2. Antras susirinkimo darbotvarkės klausimas.
SVARSTYTA. Pirmas susirinkimo darbotvarkės klausimas.
Pranešėjas Benius Beniušis. Pirmo susirinkimo darbotvarkės klausimo pranešimas.
Pasisakė Vardenis Pavardenis. Pasisakymo turinys.
Pasisakė Žymantas Žymantaitis. Pasisakymo turinys.
NUTARTA:
1. Pirmas nutarimas pirmu susirinkimo darbotvarkės klausimu.
2. Antras nutarimas pirmu susirinkimo darbotvarkės klausimu.
SVARSTYTA. Antras susirinkimo darbotvarkės klausimas.
Pranešėjas Zenonas Zenonaitis. Antro susirinkimo darbotvarkės klausimo pranešimas.
Pasisakė Benius Beniušis. Pasisakymo turinys.
Pasisakė Aurimas Aurimaitis. Pasisakymo turinys.
NUTARTA:
1. Pirmas nutarimas antru susirinkimo darbotvarkės klausimu.
2. Antras nutarimas antru susirinkimo darbotvarkės klausimu.
3. Trečiu nutarimas antru susirinkimo darbotvarkės klausimu.
 
Susirinkimo pirmininkas    (parašas) Vardenis Pavardenis
 
Susirinkimo sekretorius    (parašas) Rasius Rasiulis
 

Kaip Rašyti Susirinkimo Protokolą

kaip rašyti susirinkimo protokolą

Daugiau Protokolų Pavyzdžių

Susirinkimo protokolas Pavyzdys

 

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai