> Dokumentų pavyzdžiai > Protokolas

Protokolas

Protokolas

Kaip Rašyti Protokolą

kaip rašyti protokolą

Protokolų Pavyzdžiai

Protokolas Pavyzdys

 
ĮMONĖS, ĮSTAIGOS, ARBA ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS
 
.... POSĖDŽIO PROTOKOLAS
 
2022-07-32 (protokolo data)
Vilnius (protokolo surašymo vieta)
 
Posėdis įvyko 2022-07-22 posėdžio data
Posėdžio pirmininkas Vardenis Pavardenis
Posėdžio sekretorius Rašius Rašienis
Dalyvavo:
Albinas Albinaitis
Balys Balaitis
Rašius Rašienis
Vardenis Pavardenis
Zenonas Zenonaitis
Žymantas Žymantaitis
DARBOTVARKĖ:
1. Pirmas darbotvarkės klausimas.
2. Antras darbotvarkės klausimas.
3. Trečias darbotvarkės klausimas.
SVARSYTA. Pirmas darbotvarkės klausimas.
Pranešėjas Balys Balaitis. Pirmo darbotvarkės klausimo pranešimas.
Pasisakė Vardenis Pavardenis. Pasisakymo turinys.
Pasisakė Žymantas Žymantaitis. Pasisakymo turinys.
NUTARTA:
1. Pirmas nutarimas pirmu darbotvarkės klausimu.
2. Antras nutarimas pirmu darbotvarkės klausimu.
SVARSYTA. Antras darbotvarkės klausimas.
Pranešėjas Zenonas Zenonaitis. Antro darbotvarkės klausimo pranešimas.
Pasisakė Balys Balaitis. Pasisakymo turinys.
Pasisakė Žymantas Žymantaitis. Pasisakymo turinys.
NUTARTA:
1. Pirmas nutarimas antru darbotvarkės klausimu.
2. Antras nutarimas antru darbotvarkės klausimu.
3. Trečiu nutarimas antru darbotvarkės klausimu.
SVARSYTA. Trečias darbotvarkės klausimas.
Pranešėjas Žymantas Žymantaitis. Antro darbotvarkės klausimo pranešimas.
Pasisakė Albinas Albinaitis. Pasisakymo turinys.
NUTARTA:
1. Pirmas nutarimas trečiu darbotvarkės klausimu.
 
Posedžio pirmininkas    (parašas) Vardenis Pavardenis
 
Posedžio sekretorius    (parašas) Rašius Rašienis
 

 

Protokolas Nuotrauka

Protokolas

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai