> Dokumentų pavyzdžiai > Akcijų pardavimo sutartis

Akcijų Pardavimo Sutartis

Akcijų Pardavimo Sutartis

Akcijų pardavimo sutartis Pavyzdys

AKCIJŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS
 
2022-07-32 (sutarties data)Nr. AKC-15 (sutarties registracijos numeris)
Vilnius (sutarties surašymo vieta)
 

VARDENIUS PAVARDENIUS, a. k. 35522549456, gyvenantis Pardavimų g. 555-55, Vilnius, toliau sutartyje vadinamas PIRKĖJU, iš vienos pusės,

VARDAITIS PAVARDAITIS, a. k. 35223447121, gyvenantis Akcijos g. 555-55, Vilnius, toliau sutartyje vadinamas PARDAVĖJU, iš kitos pusės,

sudarė šią akcijų pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą SUTARTIMI:

 
7 ŠALIŲ PARAŠAI

PIRKĖJAS


(parašas)

VARDENIUS PAVARDENIUS

 

PARDAVĖJAS

(parašas)

VARDAITIS PAVARDAITIS

 

 

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai