> Dokumentų pavyzdžiai > Autorinė sutartis

Autorinė sutartis

Pateiktos dvi autorinių sutarčių formos:

  • Autorinės sutarties, kuria perduodamos turtinės teisės į jau sukurtą kūrinį.
  • Autorinės kūrinio užsakymo sutarties, kuria autorius įsipareigoja ateityje sukurti sutartas sąlygas atitinkantį kūrinį ir perduoti užsakovui tam tikras teises į kūrinį.


LR Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 39 straipsnyje nustatyta, kad pagal autorinę sutartį viena šalis (autorius ar jo teisių turėtojas) perduoda arba suteikia autorių turtines teises į literatūros, mokslo ar meno kūrinį arba įsipareigoja sukurti sutartyje nurodytą kūrinį ir perduoti ar suteikti autorių turtines teises į jį kitai šaliai (teisių perėmėjui ar licenciatui), o kita šalis įsipareigoja naudoti kūrinį arba pradėti juo naudotis sutartyje nustatytomis sąlygomis ir sumokėti nustatytą autorinį atlyginimą, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.
Minėto įstatymo 40 straipsnyje nustatytos privalomos autorinių sutarčių sąlygos:
1) kūrinio pavadinimas (užsienio autorių kūrinių pavadinimai nurodomi ir originalo kalba), išskyrus kolektyvinio administravimo asociacijų išduodamas licencijas;
2) kūrinio apibūdinimas (kūrinio rūšis, pavadinimas, pagrindiniai reikalavimai kūriniui);
3) perduodamos ar suteikiamos autorių turtinės teisės (kūrinio panaudojimo būdai), licencijos rūšis (išimtinė ar neišimtinė licencija);
4) teritorija, kurioje galioja teisių perdavimas ar licencija, suteikianti teisę naudoti kūrinį;
5) teisių perdavimo ar licencijos galiojimo terminas;
6) autorinio atlyginimo dydis, mokėjimo tvarka ir terminai;
7) šalių ginčų sprendimo tvarka ir atsakomybė;
8) kitos sutarties sąlygos.

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai