> Dokumentų pavyzdžiai > Degalų Nurašymo Aktas

Degalų Nurašymo Aktas

Degalų Nurašymo Aktas

Degalų Nurašymo Aktas Pavyzdys


UAB „Degalus Nurašanti Įmonė“

TVIRTINU
Direktorius
(parašas)
Jonas Degalionis
2019-09-19

DEGALŲ NURAŠYMO AKTAS

2019-09-19 Nr.......... (nurašymo ąkto surašymo data)
Vilnius (nurašymo ąkto surašymo vieta)

Automobilis:GAZ 53Valstybinins nr. ABC 2147
Eil. Nr. Dokumento Laikotarpis Rida Degalai
Data Serija nr. nuo iki Likutis prad. Įsigyta Sunaudota Likutis pab.
km l l l l
1 2019
-09-
09
abc 123321 2019
-09-
09
2019
-09-
09
20 15 20 2 33
                     
                     
                     
                     
                     


Viso per laikotarpį nuo ...…………………. iki ….…………………… įmonės veikloje sunaudota …….l degalų

Komisija:
Vyr. buhalteris (parašas) Gintas Ridauskas
Sandėlininkas (parašas) Motiejus Sandėliauskas

 

Degalų Nurašymo Aktas Nuotrauka

Degalų Nurašymo Aktas

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai