> Dokumentų pavyzdžiai > Skolų suderinimo aktas

Skolų Suderinimo Aktas

Skolų Suderinimo Aktas

Skolų suderinimo aktas Pavyzdys

 
UAB „KURIAI SKOLINGA ĮMONĖ“
UAB „ĮSISKOLINUSI ĮMONĖ“
 
TVIRTINU
Direktorius
UAB „KURIAI SKOLINGA ĮMONĖ“
   (parašas)
Antanas Antanaitis
 
TVIRTINU
Direktorius
UAB „ĮSISKOLINUSI ĮMONĖ“
   (parašas)
Tomas Tomaitis
 
SKOLŲ SUDERINIMO AKTAS
 
2016-06-16 (ąkto surašymo data)
Vilnius (ąkto surašymo vieta)
 
Mes, žemiau pasirašiusieji: UAB „KURIAI SKOLINGA BENDROVĖ“ vyriausiasis buhalteris ir UAB „ĮSISKOLINUSI BENDROVĖ“ vyriausiasis buhalteris surašėme šį tarpusavio atsiskaitymų aktą
Eil.
Nr.
Dokumentas UAB „KURIAI SKOLINGA BENDROVĖ“ UAB „ĮSISKOLINUSI BENDROVĖ“
Pavadinimas Data Nr D K D K
1 PVM sąskaita faktūra 2016-01-09 127 550,47               550,47
2 PVM sąskaita faktūra 2016-02-16 348 205,72               205,72
VISO 756,19               756,19
Suma žodžiais: Septyni šimtai penkiasdešimt šeši Eur 19 ct
 
UAB „KURIAI SKOLINGA ĮMONĖ“
Vyriausiasis buhalteris    (parašas) Vytas Vytautaitiss
 
UAB „ĮSISKOLINUSI ĮMONĖ“
Vyriausiasis buhalteris    (parašas) Algimantas Algimantaitis
 

 

Skolų suderinimo aktas Nuotrauka

Skolų suderinimo aktas

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai