> Dokumentų pavyzdžiai > Suderinimo aktas

Suderinimo Aktas

Suderinimo Aktas

Suderinimo aktas Pavyzdys

AB „KURIAI YRA SKOLINGA“
AB „ĮSISKOLINUSI“
TVIRTINU
Direktorius
AB „KURIAI YRA SKOLINGA“
(parašas)
Zigmas Dosnaitis
TVIRTINU
Direktorius
AB „ĮSISKOLINUSI“
(parašas)
Mikas Skolaitis
SKOLŲ SUDERINIMO AKTAS
2020-09-21 (ąkto surašymo data)
Vilnius (ąkto surašymo vieta)
Mes, žemiau pasirašiusieji: AB „KURIAI YRA SKOLINGA“ vyriausiasis buhalteris ir AB „ĮSISKOLINUSI“ vyriausiasis buhalteris surašėme šį tarpusavio atsiskaitymų aktą
Eil.
Nr.
Dokumentas AB „KURIAI YRA SKOLINGA“ AB „ĮSISKOLINUSI“
Pavadinimas Data Nr D K D K
1 PVM sąskaita faktūra 2020-03-21 4421 337,11 337,11
2 PVM sąskaita faktūra 2020-03-23 4536 22,33 22,33
3 PVM sąskaita faktūra 2020-03-29 4464 246,47 246,47
4 PVM sąskaita faktūra 2020-03-30 4514 478,65 478,65
VISO 1084,56 1084,56
Suma žodžiais: Vienas tūkstantis aštuoniasdešimt keturi Eur 56 ct
AB „KURIAI YRA SKOLINGA“
Vyriausiasis buhalteris (parašas) Arvydas Dalintojaitis
AB „ĮSISKOLINUSI“
Vyriausiasis buhalteris (parašas) Kęstutis Grobėjaitis

 

Suderinimo aktas Nuotrauka

Suderinimo aktas

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai