> Dokumentų pavyzdžiai > Nurašymo aktas

Nurašymo Aktas

Nurašymo aktas Pavyzdys


UAB „Nurašymo Aktai“

TVIRTINU
Direktorius
(parašas)
Jonas Nurašantis
2016-06-16

... NURAŠYMO AKTAS

2016-06-16 (nurašymo ąkto surašymo data)
Vilnius (nurašymo ąkto surašymo vieta)

..... (nurasymo akto turinys, išvardinama kas šiuo aktu nurašoma tekstu arba lentele) ....
. ..... .... ... ... ... ... ... .... ........ ............. ........ ....
..... ..... .... ... ... ... .. .. ........ ........... ........ .. ....

Komisija:
Pareigų pavadinimas (pvz.: Vyr. buhalteris) (parašas) Antanas Komisijojaitis
Pareigų pavadinimas (pvz.: Sandėlininkas) (parašas) Petras Sandėlaitis

 

Nurašymo aktas Nuotrauka

Nurašymo aktas

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai