> Dokumentų pavyzdžiai > Ilgalaikio turto nurašymo aktas

Ilgalaikio Turto Nurašymo Aktas

Ilgalaikio Turto Nurašymo Aktas

Ilgalaikio turto nurašymo aktas Pavyzdys


UAB „Nurašome Ilgalaikį Turtą Aktais“

TVIRTINU
Direktorius
(parašas)
Turtis Turtonis
2020-09-20

ILGALAIKIO TURTO NURAŠYMO
AKTAS

2020-09-19 Nr.: ABC 002019 (nurašymo akto surašymo data ir nr.)
Vilnius (nurašymo ąkto surašymo vieta)

Komisija, sudaryta 

 (dokumento, kuriuo sudaryta komisija, pavadinimas, data ir Nr.)

nurašė šį ilgalaikį turtą:

Eil. Nr.Ilgalaikio Turto PavadinimaskodasVertė, Eur
1.Biuro spintabsp-20191,00
2.Konferencinis stalasbsp-10071,00

Komisija:
Gamybos baro viršininkas (parašas) Martynas Gerietis
Pamainos meistras (parašas) Jurgis Gerulaitis

 

Ilgalaikio turto nurašymo aktas Nuotrauka

Ilgalaikio turto nurašymo aktas

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai