> Dokumentų pavyzdžiai > Kuro Nurašymo Aktas

Kuro Nurašymo Aktas

Kuro Nurašymo Aktas

Kuro Nurašymo Aktas Pavyzdys


UAB „Kurą Nurašanti Įmonė“

TVIRTINU
Direktorius
(parašas)
Petras Kurovskis
2019-09-19

DEGALŲ NURAŠYMO AKTAS

2019-09-19 Nr.......... (nurašymo ąkto surašymo data)
Vilnius (nurašymo ąkto surašymo vieta)

Automobilis:ZIS 66Valstybinins nr. BNM 9977
Eil. Nr. Dokumento Laikotarpis Rida Degalai
Data Serija nr. nuo iki Likutis prad. Įsigyta Sunaudota Likutis pab.
km l l l l
1 2019
-09-
09
abc 123321 2019
-09-
09
2019
-09-
09
20 5 20 2 23
                     
                     
                     
                     
                     


Viso per laikotarpį nuo ...…………………. iki ….…………………… įmonės veikloje sunaudota …….l degalų

Komisija:
Kasininkas (parašas) Kiras Kurionis
Kuratorius (parašas) Kuras Kuraitis

 

Kuro Nurašymo Aktas Nuotrauka

Kuro Nurašymo Aktas

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai