> Dokumentų pavyzdžiai > Aktas dėl Neatvykimo į Darbą

Aktas dėl Neatvykimo į Darbą

Aktas dėl Neatvykimo į Darbą

Aktas dėl Neatvykimo į Darbą Pavyzdys

UAB „Atvykimai į Darbą“
TVIRTINU
Direktorius
(parašas)
Aurimas Atvykaitis
AKTAS
DĖL NEATVYKIMO Į DARBĄ
2020-08-21 Nr. ABZ 9741 (ąkto surašymo data ir NR)
Kaunas (ąkto surašymo vieta)
Remiantis, administratoriaus Kazio Darbausko Tarnybiniu pranešimu dėl neatvykimo į darbą 2020-08-20 Nr. ZXC 546, patvirtiname, kad Antanas Pravaikštauskas, 2020-08-20 d. neatvyko į darbą, apie neatvykimą į darbą neinformavo, taip pat pateisinamos priežasties dėl neatvykimo į darbą nenurodė.
Personalo skyriaus vadovas (parašas) Henrikas Personalaitis

 

Aktas dėl Neatvykimo į Darbą Nuotrauka

Aktas dėl Neatvykimo į Darbą

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai